Οι ασφαλείς μεταφορές διασφαλίζουν την κερδοφορία

Το σεμινάριό μας για ασφαλείς μεταφορές αξιοποιεί τις πολυετείς έρευνες για την ασφάλεια της Volvo με στόχο την απαλλαγή σας από τους κινδύνους της φόρτωσης. Μελετούμε τις δυνάμεις που ασκούνται μέσα σε ένα κινούμενο όχημα, τους διάφορους τύπους εξοπλισμού για τη στερέωση φορτίων και τη διαχείριση εμπορευμάτων και τους κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί. Θα σας υποδειχθούν ακόμα στρατηγικές προστασίας έναντι κλοπής.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Κατανομή και στερέωση φορτίων
 • Κίνδυνοι κατά τη φόρτωση, όπως ολίσθηση, τριβή και ανατροπή
 • Μέθοδοι στερέωσης όπως πρόσδεση, ακινητοποίηση και φραγή με τάκους
 • Ωφέλιμο φορτίο και κατανομή φορτίου
 • Δυνάμεις που ασκούνται στο φορτίο
 • Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη στερέωση του φορτίου
 • Ευθύνες – νομοθεσία και αρμοδιότητα
 • Προστασία φορτίου
 • Τεχνικές πρόληψης εγκλημάτων 

Οφέλη από το σεμινάριο

 • Ασφαλέστερος χειρισμός φορτίων
 • Αυξημένη προστασία για τον οδηγό και τις μεταφορές
 • Χαμηλότερος κίνδυνος από ζημιές ή καταστροφή των εμπορευμάτων και βλάβη στο όχημα
 • Γνώση των τρόπων αποτελεσματικής αποφυγής κλοπών
 • Λιγότερα πρόστιμα και χαμηλότερες δαπάνες ασφάλισης 

Λεπτομέρειες σεμιναρίου

 • Ώρες για απόκτηση επάρκειας
 • Μέθοδος εκπαίδευσης
 • Κόστος εκπαιδευτικού κύκλου
 • Κωδικός εκπαιδευτικού κύκλου
Αναζήτηση του τοπικού συνεργάτη σας

Οδηγήστε με μεγαλύτερη ασφάλεια

Για να μάθετε χρόνους και τοποθεσίες για το επόμενο σεμινάριό μας και για να κλείσετε θέση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Volvo Trucks.

Αναζήτηση του τοπικού συνεργάτη σας