Trucks

Η Volvo Trucks βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα βαρέα φορτηγά

Οι μεταφορείς και οι πελάτες τους ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να μειώσουν τις εκπομπές CO2 αλλά και το κόστος τους, χρησιμοποιώντας υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο. Για το λόγο αυτό, τα νέα φορτηγά Volvo FH και Volvo FM θα διαθέτουν κινητήρες που λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο και βιοαέριο, οι οποίοι προσφέρουν την ίδια υψηλή απόδοση με τους κινητήρες ντίζελ. Η χρήση βιοαερίου καθιστά δυνατή τη διενέργεια μεταφορών μηδενικής επιβάρυνσης άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών CO2 έως και 100%.
Η Volvo Trucks βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα βαρέα φορτηγά
Ένα Volvo FH LNG που λειτουργεί με βιοαέριο επιτρέπει την διενέργεια μεταφορών μηδενικής επιβάρυνσης άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά έως και 100%.

Η λεγόμενη Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ δείχνει σαφώς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος των μεταφορών προς ένα «καθαρότερο» μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ημερομηνία λήξης για τα ορυκτά καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, οι μεταφορείς και οι αγοραστές μεταφορικών υπηρεσιών αναζητούν ολοένα και περισσότερο εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του ντίζελ.

"Σήμερα, τα φορτηγά με καύσιμο LNG είναι η πιο εμπορικά βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με το κοινό ντίζελ για βαριές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Αυτό το καύσιμο διατίθεται σε επαρκώς μεγάλες ποσότητες και σε ανταγωνιστική τιμή. Η χρήση περισσότερων φορτηγών αερίου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση του ποσοστού των οχημάτων υγροποιημένου βιοαερίου με την πάροδο του χρόνου", λέει ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης της Volvo Trucks για λειτουργία με υγροποιημένο βιοαέριο και φυσικό αέριο έχει ενεργειακή απόδοση αντίστοιχη με αυτή των πετρελαιοκίνητων, αλλά διαθέτει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2. Η χρήση υγροποιημένου βιοαερίου, γνωστού και ως Bio-LNG, μειώνει τις καθαρές εκπομπές ρύπων έως και 100 τοις εκατό κατά τη χρήση του οχήματος (κύκλος TTW), ενώ η χρήση φυσικού αερίου μειώνει τις εκπομπές κατά περίπου 20 τοις εκατό (TTW) σε σύγκριση με το κοινό ντίζελ ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η μείωση της εξάρτησης από το ντίζελ απαιτεί σοβαρές επενδύσεις
 Η παραγωγή βιοαερίου από μη ορυκτές πηγές απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων παραγωγής για την αναερόβια χώνευση αποβλήτων με δυνατότητα ψύξης του αερίου σε υγρή μορφή. Διάφορες μελέτες έχουν υπολογίσει ότι περίπου το 20% του ντίζελ στην Ευρώπη θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ανανεώσιμο αέριο στη μορφή του Bio-LNG έως το 2030. Ο αριθμός των σταθμών ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί ήδη εναλλακτική λύση του ντίζελ σε πολλές διαδρομές. Ωστόσο, ο αριθμός των πρατηρίων καυσίμων πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό αντίστοιχο της αύξησης του αριθμού των φορτηγών που κινούνται με αέριο.

"Επενδύοντας σε φορτηγά LNG, επιδεικνύουμε ότι το Bio-LNG είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για τη μείωση της εξάρτησης από το ορυκτό ντίζελ. Ωστόσο, για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες μεταφορές, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε σταθμούς ανεφοδιασμού υγροποιημένου αερίου και να λαμβάνουμε μέτρα ώστε να διευκολύνουμε τους μεταφορείς να κάνουν σοβαρές επενδύσεις σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα αερίου", επισημαίνει ο Lars Mårtensson.

Χρειάζεται ένας συνδυασμός διαφορετικών καυσίμων για το προσεχές μέλλον
Επειδή κανένας μεμονωμένος φορέας ενέργειας δεν είναι ικανός να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν διάφοροι τύποι καυσίμων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης στο άμεσο μέλλον.

"Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας θα είναι το κλειδί για την επίτευξη μηδενικής επιβάρυνσης του κλίματος. Το μερίδιο των φορτηγών LNG θα αυξηθεί σταδιακά στην Ευρώπη. Όμως τα φορτηγά αερίου δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις μεταφορικές προκλήσεις. Η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο σε μεταγενέστερη φάση. Η ανάπτυξη των μπαταριών και της υποδομής φόρτισης θα είναι σημαντικοί παράγοντες για την επέκτασή της", εξηγεί ο Lars Mårtensson.

Η ηλεκτροκίνηση με χρήση κυψελών καυσίμου υδρογόνου έχει τη δυνατότητα να μειώσει μακροπρόθεσμα την ανάγκη για μπαταρίες στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

"Παρόλο που σημειώνονται πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου, υπάρχουν πρακτικά και οικονομικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προτού μπορέσει να προσφέρει σημαντικά κλιματικά οφέλη στις βαριές μεταφορές", λέει ο Lars Mårtensson.

Παρά τις τεχνικές εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση, η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων καύσης θα συνεχίσει να παίζει βασικό ρόλο στη μείωση του κλιματικού αντίκτυπου για πολλά ακόμη χρόνια.


"Μπορούν ήδη να γίνουν πολλά για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων με τους σημερινούς κινητήρες. Για παράδειγμα, τόσο τα νέα όσο και τα παλαιότερα πετρελαιοκίνητα φορτηγά της Volvo μπορούν να λειτουργούν με HVO, ένα βιοκαύσιμο που παράγει πολύ χαμηλές εκπομπές CO2. Η πρόκληση είναι ότι η διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη", καταλήγει ο Lars Mårtensson.

 

Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να κατεβάσετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Σχετικά δελτία τύπου:

 

Related press releases:

27/02/2020: Η Volvo Trucks παρουσιάζει μια νέα γενιά βαρέων φορτηγών με τον οδηγό στο επίκεντρο

27/02/2020: Η Volvo Trucks παρουσιάζει το νέο Volvo FH - Επόμενη γενιά φορτηγών σχεδιασμένη με γνώμονα τον οδηγό

27/02/2020: Η Volvo Trucks παρουσιάζει το νέο Volvo FM - Σχεδιασμένο για να προσελκύει τους οδηγούς με μια νέα καμπίνα και καλύτερη ορατότητα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:

Βασιλική Μπίτσικα
Marketing and Communications Executive
Commercial Vehicles and Machinery
Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3483 621

 

Η Volvo Trucks παρέχει ολοκληρωμένες μεταφορικές λύσεις για επαγγελματίες πελάτες, προσφέροντας μία πλήρη σειρά φορτηγών μεσαίου και βαρέως τύπου. Η υποστήριξη των πελατών εξασφαλίζεται από ένα διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων με 2.300 σημεία εξυπηρέτησης σε 130 χώρες. Τα φορτηγά της Volvo συναρμολογούνται σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 2022 παραδόθηκαν παγκοσμίως περίπου 145.000 φορτηγά. Η Volvo Trucks είναι μέλος του ομίλου Volvo, ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές σε παγκόσμιο επίπεδο φορτηγών, λεωφορείων και μηχανημάτων έργων καθώς και κινητήρων για θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Ο Όμιλος προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και service. Το έργο της Volvo Trucks βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ποιότητας, της ασφάλειας και της φροντίδα για το περιβάλλον.

Από το 1950, η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. είναι αποκλειστικός Εισαγωγέας – Διανομέας της Volvo Trucks στην Ελλάδα και την Κύπρο.