Trucks

Αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για πιο αποτελεσματικές μεταφορικές λύσεις

Οι απαιτήσεις για μεταφορές το 2030 θα είναι διπλάσιες σε σχέση με το 2005. Ειδικότερα, οι μεταφορές με φορτηγά παρουσιάζουν μια άνευ προηγουμένου αύξηση. Η πρόκληση είναι να καλυφθούν οι ανάγκες του μέλλοντος με αποτελεσματικό, βιώσιμο και ασφαλή τρόπο.
Η αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, η οποία θα αποτελέσει μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών για τον κλάδο των μεταφορών

Οι ανάγκες μεταφοράς θα είναι διπλάσιες το 2030 απ' ότι το 2005. Σήμερα, οι μεταφορές με φορτηγά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των μεταφορών παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με αυστηρότερους κανονισμούς για τις αστικές μεταφορές με φορτηγά, την ανάγκη για καλύτερη υποδομή στις μεταφορές και τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλάδος εισέρχεται σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών.

"Για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους του κλάδου για την προώθηση της ανάπτυξης. Πρέπει να παρέχουμε καινοτόμες και ασφαλέστερες λύσεις, οι οποίες όχι μόνο αυξάνουν την παραγωγικότητα των οδηγών και του χρόνου διαθεσιμότητας, αλλά συμβάλλουν επίσης στην άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος των πολυσύχναστων αυτοκινητοδρόμων και των αστικών οδών μας", λέει ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την ερευνητική κοινότητα και άλλες εταιρείες, η Volvo Trucks εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει λύσεις για ασφαλέστερες, πιο παραγωγικές και βιώσιμες μεταφορές τα επόμενα χρόνια.

Με αυτό το πνεύμα, πιο ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, που διαθέτουν τόσο νέες γραμμές μετάδοσης κίνησης κινητήρες όσο και νέα καύσιμα, θα διατεθούν από τη Volvo Trucks. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις μεταφορές με βαρύτερα φορτία και μακρύτερους συρμούς, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και το κόστος μεταφοράς και για να ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοση. Η Volvo Trucks συνεργάζεται ήδη σε πολλά καινοτόμα έργα που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα βαρέα φορτηγά μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. 

Η νέα τεχνολογία παίζει και θα παίξει το ρόλο της. Η άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ των οχημάτων και των συστημάτων πληροφοριών κυκλοφορίας θα συμβάλει στον έλεγχο των ροών κυκλοφορίας και η αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς αμφιβολία θα συνεχιστεί.

Η αυτοματοποίηση των φορτηγών θα γίνει επίσης βιώσιμη επιλογή σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα μεταφορές σε εφοδιαστικά κέντρα. Η Volvo Trucks εργάζεται σκληρά για να βρει τις σωστές λύσεις για τους πελάτες της, σε όλους αυτούς τους τομείς. 

Η οδική ασφάλεια θα είναι επίσης ζήτημα προτεραιότητας καθώς οι πόλεις επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικά ατυχήματα. Η βελτιωμένη οδηγική ικανότητα, η ορατότητα και τα ενεργά συστήματα υποστήριξης, καθώς και η εκπαίδευση για την ασφάλεια των οδηγών, θα παραμείνουν προτεραιότητα για τη Volvo Trucks.

"Πιστεύουμε ότι για να μπορέσει ο κλάδος των μεταφορών να επιτύχει πραγματική αποδοτικότητα, όλοι πρέπει να συνεισφέρουν. Οι κανονισμοί πρέπει να εναρμονιστούν, οι υποδομές να προσαρμοστούν και όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να συντονίζονται πιο αποτελεσματικά. Με τη διεξαγωγή έργων μαζί με τις δημόσιες αρχές, την ερευνητική κοινότητα και άλλες εταιρείες, η Volvo Trucks εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει λύσεις για ασφαλέστερες, πιο παραγωγικές και βιώσιμες μεταφορές τα επόμενα χρόνια” σύμφωνα με τον Lars Mårtensson. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προκειμένου να είναι ομαλή η ροή της κυκλοφορίας και να μειωθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, ολοένα και περισσότερες πόλεις θα θεσπίζουν αυστηρότερους κανονισμούς για τις αστικές μεταφορές. Σήμερα, ο κλάδος των μεταφορών βρίσκεται υπό πίεση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και του θορύβου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Η νέα τεχνολογία ανοίγει το δρόμο για ευφυέστερα, ενεργειακά αποδοτικά οχήματα και μεταφορές. Προς το παρόν τα φορτηγά συνδέονται με συστήματα πλοήγησης και διαχείρισης στόλου αλλά σύντομα θα είναι σε θέση να συνδέονται συνεχώς με το περιβάλλον τους. Αυτό θα επιτρέψει να αποτελούν ενεργό μέρος των πληροφοριακών συστημάτων μεταφορών. Στα προσεχή χρόνια, ο βαθμός αυτοματοποίησης των μεταφορών θα αυξηθεί και σε πολλές εφαρμογές. Ακόμα, η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων θα επιταχυνθεί και τα ηλεκτρικά φορτηγά θα γίνουν μια εμπορική πραγματικότητα.

Related News