Trucks

Volvo Connect: μια ψηφιακή πλατφόρμα για τις μεταφορικές εταιρείες

To Volvo Connect, η ευέλικτη ψηφιακή διεπαφή της Volvo Trucks, συνδέει κρίσιμα στοιχεία μιας μεταφορικής δραστηριότητας στο ίδιο σημείο, ανεβάζοντας σε άλλα επίπεδα το χρόνο διαθεσιμότητας και την παραγωγικότητα των φορτηγών.

Η Volvo Trucks έχει αναπτύξει το Volvo Connect μια ευέλικτη και μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας ψηφιακή λύση, για την πολύπλευρη υποστήριξη μιας μεταφορικής εταιρείας, μέσω της σύνδεσης σημαντικών λειτουργιών και εφαρμογών σε μια ενιαία και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα. 

Η πρόσβαση στο Volvo Connect είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε, από μια πλήρη σειρά συσκευών και μεγεθών οθόνης. Η απλή στη χρήση διεπαφή επιτρέπει στους χρήστες τον προγραμματισμό δρομολογίων, τη διαχείριση των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης και την παρακολούθηση της θέσης των φορτηγών με σκοπό τον έλεγχο των κινήσεών τους. Ακόμα, γίνεται εύκολη η εύρεση προγραμμάτων συντήρησης και ο έλεγχος του ιστορικού επισκευών και συντήρησης οχημάτων, συμβάλλοντας στην ελάττωση των απρογραμμάτιστων ακινητοποιήσεων και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των φορτηγών. 

Οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν εμπεριστατωμένες εκθέσεις, στις οποίες αναλύονται καίρια στοιχεία της δραστηριότητας τους, όπως η απόδοση του οδηγού, η οικονομία καυσίμου και ο αντίκτυπος για το περιβάλλον. Στις εκθέσεις επισημαίνονται επίσης οι τομείς όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και παρέχονται υποδείξεις σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνονται. Η πλατφόρμα είναι επίσης χρήσιμη για διαμεταφορείς και οδηγούς οι οποίοι πρέπει να διατηρούν επαφή μεταξύ τους και να μοιράζονται συναφείς πληροφορίες όπως καθυστερήσεις λόγω της κυκλοφορίας ή ταχύτερες εναλλακτικές διαδρομές.

“Με το συνδυασμό της συνδεσιμότητας και της ανάλυσης δεδομένων, δημιουργούμε νέες δυνατότητες υποστήριξης των πελατών μας. Και αυτή είναι η ουσία του Volvo Connect.”

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της διεπαφής Volvo Connect είναι η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής του στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι εκθέσεις που παράγει μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τις παραμέτρους που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρηση. Η προβολή και διάταξη των πληροφοριών μπορεί να γίνεται με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη. 

Η δικτυακή πλατφόρμα Marketplace επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφονται σε έναν αυξανόμενο αριθμό καινοτόμων υπηρεσιών της Volvo Trucks και των συνεργατών της, οι οποίες μπορεί να τους ενδιαφέρουν ανάλογα με τη δραστηριότητά τους. Αυτή φροντίζει ώστε το Volvo Connect να εξελίσσεται συνεχώς και να παραμένει στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών υπηρεσιών για δραστηριότητες φορτηγών.  

“Με το συνδυασμό της συνδεσιμότητας και της ανάλυσης δεδομένων, δημιουργούμε νέες δυνατότητες υποστήριξης των πελατών μας. Και αυτή είναι η ουσία του Volvo Connect” λέει η Karin Falk, Senior Vice President στον τομέα Ποιότητας υπηρεσιών και πελατών. 

Χαρακτηριστικά και δεδομένα

Χάρτες
Με μια ξεκάθαρη οπτική, μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τη θέση των οχημάτων σας. Τα αναδυόμενα παράθυρα παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες όπως κατάσταση οχημάτων, προειδοποιήσεις και χρόνοι οδηγών. Προβάλλονται θέσεις οχημάτων και πληροφορίες για την κυκλοφορία και το δρόμο σε πραγματικό χρόνο, όπως και στάθμη καυσίμου και ιστορικές θέσεις. 

Εκθέσεις
Ευφυείς και εύχρηστες εκθέσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα οχημάτων και οδηγών. Δείχνει σε ποια σημεία μπορεί να γίνεται οικονομία καυσίμου για την ελάττωση του κόστους και των εκπομπών CO2. Παρακολουθεί κρίσιμους δείκτες ασφαλείας. 

Μεταφορικά μέσα
Αποκτήστε μια άμεση εποπτεία της κατάστασης ολόκληρου του στόλου σας και με ένα κλικ και ελέγξτε την υφιστάμενη κατάσταση του κάθε μεταφορικού μέσου σε πραγματικό χρόνο. Προβολή παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών, προειδοποιήσεων και ενημερωτικών μηνυμάτων. 

Ημερολόγιο
Λήψη μιας ταχείας και εύκολης εποπτικής εικόνας των προγραμματισμένων υπηρεσιών και επισκευών για τα φορτηγά σας. Μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας συμβάντα για δραστηριότητες σχετικές με οχήματα και τα μέσα της επιχείρησης γενικά, καθώς και επιβεβαιωμένες κρατήσεις από το συνεργείο της Volvo Trucks, για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των οχημάτων. 

Δραστηριότητα οδηγού
Απλουστεύει τον προγραμματισμό με την παροχή πληροφοριών ακριβείας και υποδείξεων όσον αφορά τις δραστηριότητες του οδηγού. Δείτε μια λίστα οδηγών, την τρέχουσα δραστηριότητα τους και τον επιτρεπόμενο χρόνο οδήγησης. Περιλαμβάνει τη λήψη δεδομένων ταχογράφου, εκθέσεις παραβιάσεων και δραστηριότητας και προγνώσεις για τους χρόνους οδηγών.

Ιστορικό συνεργείου
Παρέχει γενική περιγραφή του ιστορικού επισκευών και συντήρησης και λεπτομέρειες για τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε όχημα από το συνεργείο της Volvo Trucks, βοηθώντας σας να μειώσετε τις απρογραμμάτιστες στάσεις και να διατηρείτε τα φορτηγά σας στην κυκλοφορία. 

Εύκολη εκκίνηση
Το Volvo Connect διατίθεται δωρεάν. Αλλά τα δεδομένα που θα του φορτώσετε και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσετε θα κάνουν τη διαφορά. Εγγράφεστε στις υπηρεσίες που θέλετε, οι οποίες προσθέτουν αξία στη δραστηριότητά σας.

Πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών
Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα, ιδιοκτήτες φορτηγών και υπεύθυνοι στόλων αλλά και οδηγοί, διακινητές και διαχειριστές. Οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο του καθενός, διαθέτουν πρόσβαση στις λειτουργίες, τις πληροφορίες και τις ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Στα δικά σας μέτρα
Το Volvo Connect προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις του καθενός. Εσείς αποφασίζετε πώς θέλετε να προβάλλονται και να διατάσσονται οι πληροφορίες. Και ακόμα, είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές από μια σειρά συσκευών, ώστε να είναι διαθέσιμες όταν και όπου τις χρειάζεστε.

Και για μικτούς στόλους
Το Volvo Connect επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση δεδομένων από εξωτερικά συστήματα και τη χρήση δεδομένων από όλα τα οχήματα σας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κατασκευαστής τους.

Related News