Trucks

Τα νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμου και CO2 της ΕΕ και ο δρόμος προς το μέλλον

Όλα τα νέα ευρωπαϊκά φορτηγά πρέπει πλέον να πληρούν τα αυστηρά πρότυπα οικονομίας καυσίμου και CO2 της ΕΕ. Η Volvo Trucks προβαίνει σε σοβαρές επενδύσεις σε νέες και βιώσιμες μεταφορικές λύσεις και συνεχίζει να εργάζεται σκληρά προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο που θα έχουν στον κλάδο των φορτηγών.
Lars Mårtensson για τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το CO₂

Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας;
Από την 1η Ιανουαρίου του 2019, όλοι οι κατασκευαστές φορτηγών πρέπει να δηλώσουν τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα νέας παραγωγής φορτηγά που πωλούνται στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της δήλωσης, η οποία θα βοηθήσει τον κλάδο μας να ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2: 15 τοις εκατό μέχρι το 2025 και 30 τοις εκατό μέχρι το 2030.”

Ποια είναι η θέση της Volvo Trucks όσον αφορά τη νέα νομοθεσία που έχει θεσπίσει η ΕΕ;
“Τη θεωρούμε θετική εξέλιξη. Ωστόσο θα φέρει αρκετές δυσκολίες, καθ όλος ο κλάδος θα πρέπει να διπλασιάσει το ρυθμό προόδου του προς την κατεύθυνση της ελάττωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το θετικό είναι ότι θα έχουμε σημαντική ελάττωση των εκπομπών ρύπων και αύξηση της έντασης του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους κατασκευαστές, στον αγώνα δρόμου της νέας τεχνολογίας. Πιστεύουμε επίσης ότι μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση θα μπορούσε να δώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη νέα τεχνολογία. Θα παίξουν σημαντικό ρόλο και παράγοντες όπως η οικονομική οδήγηση, οι βιώσιμες γραμμές μετάδοσης κίνησης, η βελτιωμένη πρόσβαση σε βιοκαύσιμα και οι υψηλότερης δυναμικότητας μεταφορές.”

Πώς η Volvo Trucks θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες λύσεις;
“Με τη διαρκή επένδυση σε νέα και περισσότερο βιώσιμη τεχνολογία. Έχουμε ήδη παρουσιάσει τα πρώτα μας μοντέλα ηλεκτρικών φορτηγών και φέτος θα ξεκινήσουμε τη μαζική παραγωγή. Προσφέρουμε επίσης και άλλες εναλλακτικές γραμμές μετάδοσης κίνησης όπως LNG και βιοαερίου. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες για βελτιώσεις σε ολόκληρο το όχημα και να συνεχίσουμε με βελτιώσεις σε κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα μετάδοσης κίνησης, ελαστικά και στην αεροδυναμική σε όλη μας την γκάμα. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην υποστήριξη των πελατών μας με οικονομικές σε καύσιμα λύσεις που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.”

Γιατί οι μεταφορικές εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε περισσότερο βιώσιμες μεταφορές;
“Επειδή αυτός είναι ο δρόμος της προόδου. Επειδή ο στόχος αυτός είναι μακροπρόθεσμος, η μεταπωλητική αξία των αποδοτικότερων σε καύσιμα φορτηγών θα είναι υψηλότερη. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό κίνητρο για την αγορά, για παράδειγμα, ηλεκτρικού φορτηγού ή φορτηγού αερίου. Πιστεύουμε ότι οι πελάτες και οι υπεύθυνοι προμηθειών μεταφορικών υπηρεσιών που θα θελήσουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, θα ωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη.”

Πώς μπορούν τα κίνητρα μείωσης των εκπομπών άνθρακα να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης;
“Η Volvo Trucks συνιστά τα οικονομικά κίνητρα να είναι ισχυρότερα για τις μεταφορικές εταιρείες που θα επιλέξουν να επενδύσουν σε νέα οχήματα με χαμηλότερο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή. Επειδή ο κλάδος μας έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη νέα τεχνολογία αλλά μικρά περιθώρια κέρδους, τα φορολογικά κίνητρα για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους θα κάνουν μεγάλη διαφορά για το κέρδος της κάθε επιχείρησης. Πιστεύουμε επίσης ότι ζωτική σημασία έχουν οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού.”

Τι θα χρειαστεί για να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από τον κλάδο των μεταφορών κατά 30 τοις εκατό μέχρι το 2030;
“Με δύο λόγια, οι κατασκευαστές οχημάτων, οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, οι μεταφορικές εταιρείες και οι πελάτες τους πρέπει να συνεργαστούν προς τον ίδιο στόχο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας πρόκληση μέχρι σήμερα και πρέπει να μπορέσουμε να θέσουμε άμεσα σε εφαρμογή τις αναγκαίες τεχνικές εξελίξεις. Η σημερινή διαδικασία έγκρισης της ΕΕ είναι υπερβολικά βραδεία. Είμαι αισιόδοξος για τη θέση του κλάδου μας. Ήδη τα πάμε καλά και εάν εξελιχθούμε, θα τα πάμε ακόμα καλύτερα.” 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ EΕ

  • Οι μέσες εκπομπές CO₂ θα πρέπει να μειωθούν κατά 15 τοις εκατό μέχρι το 2025 και κατά 30 τοις εκατό μέχρι το 2030 (έτος βάσης 2019).
  • Η νομοθεσία της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 από βαρέα φορτηγά ισχύει για οχήματα παραγωγής και ταξινόμησης από το 2019.
  • Τα επίπεδα μείωσης αναφέρονται στις μέσες εκπομπές ρύπων από τα φορτηγά που παράγονται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.
  • Από την 1η Ιανουαρίου του 2019, όλα τα νέα βαρέα φορτηγά που θα πωλούνται εντός της ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Οι τελικές μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα βασίζονται στις τιμές που θα αναφέρονται στη δήλωση.
  • Η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων αντιπροσωπεύει μόλις κάτι λιγότερο από το πέντε τοις εκατό του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Related News