Trucks

Είναι ευκολότερο να επιλέξετε μια αποδοτική σε καύσιμα λύση

Η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 θα τεθεί σε ισχύ το 2019. Θα συντελέσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο και, εν τέλει, σε πιο αποδοτικές σε καύσιμα λύσεις στις μεταφορές.
Lars Mårtensson
Ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks, πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ συμβαδίζει με το πλάνο της Volvo Trucks για την κλιματική αλλαγή.

Ποια είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ;
"Από το 2019, τα βαρέα φορτηγά που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να δηλώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Αυτές οι τιμές θα προσδιορίζονται με προσομοιώσεις για τον υπολογισμό της αναμενόμενης κατανάλωσης καυσίμου καιτων εκπομπών CO2, με βάση ξεχωριστές μετρήσεις όλων των σχετικών συνιστωσών."

Γιατί είναι απαραίτητη αυτή η νομοθεσία;
"Τα βαρέα φορτηγά αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκπομπών CO2 εκπομπών στην Ευρώπη. Αυτό το μερίδιο θα πρέπει να μειωθεί προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τον κλιματικό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 30% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005)."

Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα εργαλείο υπολογισμού αντί ενός προτύπου εφαρμοζόμενου σε όλο τον κλάδο όπως το Euro 6;
"Τα βαρέα φορτηγά είναι κατά κανόνα ειδικών προδιαγραφών με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών και διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου και καθιστούν αδύνατη τη μέτρηση κάθε επιμέρους οχήματος. Ωστόσο, με το εργαλείο προσομοίωσης και τις μετρήσεις, είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ειδικές εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου για κάθε επιμέρους διαμόρφωση του φορτηγού. Δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα θα υπολογιστούν και θα δηλωθούν με εφαρμογή πιστοποιημένης διαδικασίας, αυτό θα εξασφαλίσει συνέπεια."

Συνολικά, οι δηλωμένες τιμές θα διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες φορτηγών να επιλέξουν μια οικονομική σε καύσιμα λύση για την επιχείρησή τους.

Πώς θα επηρεάσει αυτή η νομοθεσία τους ιδιοκτήτες φορτηγών;
"Οι δηλωμένες τιμές θα προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα διευκολύνουν τη σύγκριση εξατομικευμένων προσφορών από τους κατασκευαστές φορτηγών. Θα βοηθήσoυν επίσης τις μεταφορικές εταιρείες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το πώς επηρεάζεται η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές άνθρακα από διάφορους παράγοντες, όπως η αεροδυναμική και η αντίσταση κύλισης. Η προσοχή που δίνεται στην κλιματική αλλαγή θα αυξηθεί. Συνολικά, οι τιμές που θα δηλωθούν θα διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες φορτηγών να επιλέγουν οικονομικές σε καύσιμα λύσεις για την επιχείρησή τους."

 

Πόσο αξιόπιστες θα είναι οι δηλωμένες τιμές;
“Η δήλωση για το CO2 και την κατανάλωση καυσίμου βασίζεται σε μια τυποποιημένη προσομοίωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και στις μέσες ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο, οι υπολογισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα του οδηγού, τις επιμέρους συνθήκες οδήγησης ή τον αντίκτυπο των τεχνολογικών καινοτομιών, όπως λύσεις για την αποδοτικότητα καυσίμων που προέρχονται από συγκεκριμένους κατασκευαστές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ενδεικτικά κατά τη σύγκριση των σχετικών διαφορών μεταξύ οχημάτων και η Volvo Trucks θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους πελάτες ως προς την επιλογή της καλύτερης λύσης". 

             

Ποια είναι η θέση της Volvo Trucks για τη νέα νομοθεσία;
"Είμαστε σύμφωνοι με τη νέα νομοθεσία! Στο κάτω-κάτω, βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη δική μας δέσμευση για το περιβάλλον και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ότι είναι επωφελές να παρέχουμε στους αγοραστές φορτηγών πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου με βάση κοινές μεθόδους μέτρησης. Θα διευκολύνει τους πελάτες μας να επιλέξουν ένα οικονομικό όχημα με λιγότερες εκπομπές CO2."

 

Χαρακτηριστικά

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελείται από τρία βήματα.

• Δήλωση: Το πρώτο βήμα τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν όλοι οι κατασκευαστές φορτηγών όφειλαν να δηλώσουν τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για τα νέας παραγωγής φορτηγά.

• Παρακολούθηση και αναφορές: Το δεύτερο προτεινόμενο βήμα θα απαιτήσει από τους κατασκευαστές φορτηγών να αναφέρουν τις δηλωμένες τιμές τους στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύσει εκθέσεις για το κοινό. Εάν εγκριθεί, αυτό το σχέδιο τεθεί σε ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου του 2020.

• Οριακές τιμές: Το τρίτο αναμενόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των οριακών τιμών του CO2. Το τελικό σχέδιο των κανονισμών που διέπουν αυτά τα όρια αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.