Trucks

Η Volvo Trucks παρουσιάζει ένα μελλοντικό σύστημα μεταφορών με αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα

Η Volvo Trucks παρουσιάζει τώρα μία νέα λύση μεταφορών με αυτόνομα, ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα που μπορεί να συμβάλλει σε αποδοτικότερες, ασφαλέστερες και καθαρότερες μεταφορές. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποτελέσει μία συμπληρωματική λύση για εταιρίες που χρειάζονται υπηρεσίες συνεχών μεταφορών μεταξύ σταθερών κόμβων, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες στην αγορά.
vera

Η ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η αυξανόμενη αστικοποίηση θέτουν σημαντικές προκλήσεις στην επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση και τα επίπεδα θορύβου. Η αυξανόμενη κατανάλωση, η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) αλλά και η γενικευμένη έλλειψη οδηγών καθιστούν δυσκολότερη την ανεύρεση αποδοτικών λύσεων μεταφορών.

«Ακόμα δεν έχουμε δει όλες τις δυνατότητες της βιομηχανίας μεταφορών. Τα πάντα δείχνουν ότι η παγκόσμια ανάγκη για μεταφορές θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά την προσεχή δεκαετία. Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε  σ' αυτή τη ζήτηση με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο, πρέπει να ανακαλύψουμε νέες λύσεις.  Για να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα ομαλής ροής αγαθών χρειάζεται επίσης να αξιοποιήσουμε περισσότερο την υπάρχουσα υποδομή.

Το σύστημα μεταφορών που εξελίσσουμε μπορεί να συμπληρώνει άριστα τις υπάρχουσες λύσεις και να  απαντήσει σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κοινωνία,  οι εταιρίες μεταφορών και οι πελάτες μεταφορικών έργων» σχολίασε ο Claes Nilsson, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Η μελλοντική λύση μεταφορών της Volvo Trucks προορίζεται για τακτικές και επαναλαμβανόμενες μεταφορές με κύριο χαρακτηριστικό τις σχετικά μικρές αποστάσεις, τις μεγάλες ποσότητες αγαθών και την υψηλή ακρίβεια στις παραδόσεις. Οι μεταφορές μεταξύ κόμβων logistics είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις.

«Το σύστημά μας μπορεί να θεωρηθεί σαν προέκταση προηγμένων λύσεων logistics που πολλές βιομηχανίες ήδη εφαρμόζουν. Επειδή χρησιμοποιούμε αυτόνομα οχήματα χωρίς εκπομπές ρύπων και μειωμένα επίπεδα θορύβων,  η λειτουργία τους επιτρέπεται όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς περιορισμούς. Το σύστημα χρησιμοποιεί την οδική υποδομή και τα φορτηγά που ήδη υπάρχουν, κάτι το οποίο παρέχει πλεονεκτήματα κόστους και επιτρέπει την ενσωμάτωση στις υπάρχουσες δραστηριότητες» εξηγεί ο Mikael Karlsson, Αντιπρόεδρος Αυτόνομων Λύσεων.

Η διαχείριση γίνεται από αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα, συνδεδεμένα με μία υπηρεσία cloud και ένα κέντρο ελέγχου μεταφορών. Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Αυτά είναι σχεδιασμένα για να  εντοπίζουν την τρέχουσα θέση τους με ακρίβεια εκατοστών, να παρακολουθούν με κάθε λεπτομέρεια και να αναλύουν τι συμβαίνει με τους άλλους χρήστες των δρόμων, και στη συνέχει να αντιδρούν με μέγιστη ακρίβεια.

Το κέντρο ελέγχου μεταφορών παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο της μεταφοράς, προσέχοντας τη θέση κάθε αυτοκινήτου, τη φόρτιση των μπαταριών, το περιεχόμενο του φορτίου, τις απαιτήσεις σέρβις και αρκετές ακόμα παραμέτρους. Όπως σε μία διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής, η ταχύτητα και η πρόοδος προσαρμόζονται για να αποφεύγονται περιττές αναμονές και για να βελτιώνεται η ακρίβεια των παραδόσεων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να ελαχιστοποιείται η σπατάλη με τη μορφή αποθεμάτων ασφαλείας, και να αυξάνεται η διαθεσιμότητα. Οχήματα που λειτουργούν στην ίδια διαδρομή συνεργάζονται για τη δημιουργία βέλτιστης ροής.

Στο άμεσο μέλλον, το σύστημα μεταφορών της Volvo Trucks θα εξελιχθεί περαιτέρω μαζί με επιλεγμένους πελάτες σε εφαρμογές που έχουν προτεραιότητα.

Δεδομένα

Η Volvo Trucks εξελίσσει μία νέα φιλοσοφία μεταφορών που συμπληρώνει τις υπάρχουσες λύσεις και προορίζεται για επαναλαμβανόμενες μεταφορές, οι οποίες προϋποθέτουν υψηλή ακρίβεια μεταξύ σταθερών κόμβων.

Το σύστημα αποτελείται από αυτόνομα, συνδεδεμένα, ηλεκτρικά οχήματα και ένα κέντρο ελέγχου μεταφορών.

Τα οχήματα χρησιμοποιούνται σαν τράκτορες και είναι συμβατά με υπάρχοντα φορτηγά/ρυμουλκούμενα.

Το σύστημα κίνησης είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό με μηδενικούς ρύπους και χαμηλό επίπεδο θορύβων. Τα συστήματα μετάδοσης και μπαταρίας είναι ίδιου τύπου με τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά φορτηγά της Volvo Trucks.

LINK για εικόνες υψηλής ανάλυσης

LINK για film

Εκθεσιακός χώρος