Trucks

Μπαταρίες: Πόσο οικολογικές είναι στην πραγματικότητα;

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιο αθόρυβα, ενεργειακά αποδοτικότερα και καθαρότερα από τα αντίστοιχα οχήματα που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Με αυτά τα δεδομένα ωστόσο, προκύπτουν κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις μπαταρίες τους. Πόσο περιβαλλοντικά κατάλληλες και βιώσιμες είναι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου εάν τις δούμε συνολικά; Ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks, εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Ένα σημαντικό συστατικό των μπαταριών ιόντων λιθίου είναι το κοβάλτιο το οποίο εξορύσσεται κυρίως στο Κονγκό. Η Διεθνής Αμνηστία έχει στοιχεία για την παιδική εργασία και για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα. Τι κάνετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι πρώτες ύλες για τις μπαταρίες που χρησιμοποιείτε εξορύσσονται υπεύθυνα;

“Φυσικά, για τα προϊόντα μας δεν εγκρίνουμε κανένα υλικό το οποίο εξορύσσεται ή παράγεται με μη αποδεκτό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα στον κώδικα δεοντολογίας μας. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα της προέλευσης των πρώτων υλών μας. Με στόχο την προαγωγή αυτής της πολιτικής, ο Όμιλος Volvo σε συνεργασία με άλλους κατασκευαστές οχημάτων, έχει δημιουργήσει μια πρωτοβουλία με όνομα Drive Sustainability, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και του αντίκτυπου για το περιβάλλον στις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, αλλά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε αποτελούν σημαντικά βήματα.” 

Πόσο καλές είναι οι μπαταρίες για το περιβάλλον; Υπάρχει κίνδυνος η υψηλή κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή τους, να είναι μεγαλύτερη από το όφελος για το περιβάλλον που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση κατά τη χρήση του οχήματος;

“Η παραγωγή μπαταριών χρειάζεται αδιαμφισβήτητα υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά όσον αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα βαρέα ηλεκτροκίνητα επαγγελματικά οχήματα επωφελούν τις ενεργειακές και κλιματικές προοπτικές. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι ηλεκτροκινητήρες αξιοποιούν την ενέργεια πολύ πιο αποδοτικά απ' ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερα χιλιόμετρα οδηγείτε στη διάρκεια ζωής του φορτηγού, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά υπέρ του ηλεκτροκίνητου φορτηγού.” 

Υπάρχει άραγε όφελος από τη χρήση ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος εάν η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τη φόρτιση των μπαταριών προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα ο άνθρακας;

“Φυσικά το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα στάδια. Εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από ορυκτά καύσιμα, μειώνεται το όφελος για την κλιματική αλλαγή. Χάρη στην υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα του ηλεκτροκινητήρα, εξακολουθεί να είναι επωφελής η επιλογή του ηλεκτρισμού σε σχέση με το πετρέλαιο. Εάν ωστόσο συγκρίνετε ένα φορτηγό που κινείται, για παράδειγμα, με βιοαέριο, με ένα ηλεκτροκίνητο φορτηγό η ενέργεια του οποίου προέρχεται από ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς που καίνε άνθρακα, το αποτέλεσμα δεν είναι εξίσου σαφές.”

Τι πρόκειται να κάνετε με τις μπαταρίες των οχημάτων μόλις φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους; Μπορούν να ανακυκλωθούν σωστά ή απλά θα αποτελέσουν ένα νέο πρόβλημα για το περιβάλλον;

“Είναι προφανές ότι παίρνουμε σοβαρά την ευθύνη που έχουμε ως κατασκευαστής. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε πολλά έργα, στα οποία μελετούμε το πώς οι μπαταρίες από τα βαρέα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται, για παράδειγμα για την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας. Και όταν εξαντληθεί η διάρκεια ζωής των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα φορτηγά μας, θα φροντίσουμε ώστε η απόρριψή τους να γίνει με τον σωστό τρόπο.”