Χαρακτηριστικά

Σπουδαίο στον αυτοκινητόδρομο. Στο στοιχείο του στην πόλη. Το Volvo FM είναι σχεδιασμένο προκειμένου να είναι ευέλικτο. Ακόμα, είναι γεμάτο καινοτόμα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα, την οικονομία καυσίμου, την ασφάλεια και τη δραματική βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας.