Ο υπερκατασκευαστής αποκτά άμεση πρόσβαση στη Διαδικτυακή πύλη VBI

Ο καλύτερος φίλος του υπερκατασκευαστή

Όταν παραγγέλνετε το δικό σας Volvo FE, προσφέρουμε στον υπερκατασκευαστή άμεση πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη VBI. Οι οδηγίες για υπερκατασκευές, σχέδια ακριβείας, διαγράμματα συνδεσμολογίας και άλλοι πόροι, τους επιτρέπουν να αρχίσουν την εργασία ενώ εμείς κατασκευάζουμε το φορτηγό σας. Έτσι εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο. Και το αποτέλεσμα είναι ένα φορτηγό το οποίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις προδιαγραφές σας.

Το πλευρά του φορτηγού προετοιμάζεται από το εργοστάσιο: ακριβώς στις δικές σας απαιτήσεις

Κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα

Το φορτηγό σας καταφθάνει στον υπερκατασκευαστή απευθείας από το εργοστάσιο, τέλεια προετοιμασμένο. Έτσι κερδίζετε τον άσκοπο χρόνο τυχόν ανακατασκευής και εξασφαλίζεται ότι το φορτηγό σας διατηρεί τη γνήσια ποιότητα Volvo.

Αναζήτηση του τοπικού συνεργάτη σας

Κατασκευάστε το

Το δικό σας τέλειο Volvo FE είναι άμεσα προσιτό. Επισκεφθείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Volvo Trucks για να το περιγράψετε.

Αναζήτηση του τοπικού συνεργάτη σας