Οι αρμόδιοι τύπου της Volvo Trucks είναι υπεύθυνοι για κάθε εξωτερική εταιρική επικοινωνία σε σχέση με τη Volvo Trucks. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας διαμέσου των παραπάνω πληροφοριών επικοινωνίας. Εάν δεν είστε εκπρόσωπος του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.