Δικαιωματα σχετικα με την προστασια των δεδομενων

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τη VOLVO και την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Ακόμα, μπορείτε να προβάλλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την VOLVO και την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», ή να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η VOLVO και η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», ενδέχεται κάποιες φορές να μην είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με ένα αίτημα διαγραφής, περιορισμού, ένστασης ή μεταφοράς των δεδομένων. Η σχετική εκτίμηση θα γίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις νομικές υποχρεώσεις της VOLVO και της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» και τυχόν εξαίρεση από αυτά τα δικαιώματα.

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.

Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση, μπορείτε να τη στείλετε στην εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», ταχυδρομικά ή με email. Μην παραλείψετε να επισυνάψετε τα έντυπα τα οποία επικυρώνουν την ταυτότητά σας.

Η Διεύθυνση στην οποία θα αποστείλετε το αίτημά σας:

  • Email: dpo@saracakis.gr
  • Ταχυδρομικά
         Προς: DPO της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε, Λ. Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα 

Για ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή κάποιου αιτήματος, επικοινωνήστε με την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»:

  • Email: dpo@saracakis.gr