Δηλωση για τα Cookies

1. Δήλωση για τα cookies
1.1. Σχετικά με τα cookies
Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν έξυπνες και πρακτικές τεχνικές έτσι ώστε να είναι φιλικές προς τον χρήστη και να κάνουν την ιστοσελίδα όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα για τον κάθε επισκέπτη. Μία από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές αφορά τη χρήση των cookies. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους κατόχους ιστοσελίδων ή από τρίτους, για παράδειγμα διαφημιστές, οι οποίοι επικοινωνούν διαμέσου της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τις ιστοσελίδες στους υπολογιστές των χρηστών. Οι πληροφορίες που περιέχουν τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση της περιήγησής σας σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν το ίδιο cookie.

Τα cookies διακρίνονται ανάλογα με τη διάρκειά τους και με το ποιος τα εγκαθιστά.

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε για τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Θέλουμε να εγγυηθούμε για το ιδιωτικό σας απόρρητο και τη φιλικότητα της ιστοσελίδας μας προς το χρήστη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακάτω σας δίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και μέσω αυτής, καθώς και το σκοπό τους.

2. Πώς ο Όμιλος Volvo ή/και οι  συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις και οι μάρκες της, καθώς και η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», επίσημη εισαγωγέας και διανομέας της Volvo Trucks στην Ελλάδα
χρησιμοποιούν τα cookies

Ο Όμιλος Volvo καθώς και η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»,  χρησιμοποιoύν cookies για τη συλλογή στατιστικών από τους επισκέπτες και για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Ο


3. Τα cookies και η λειτουργία τους

Διαφορετικοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τους συνηθέστερους τύπους cookies και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

3.1. Session cookies
Ένα session cookie αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας όταν περιηγείστε σε μία ιστοσελίδα προκειμένου π.χ. να καταγράψει τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιείτε. Τα session cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πάντα χάνονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

3.2. Μόνιμα cookies (ή tracker cookies)
Ένα μόνιμο cookie αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Τα cookies αυτού του είδους έχουν ημερομηνία λήξης. Τα μόνιμα cookies βοηθούν τις ιστοσελίδες να θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας όταν τις επισκέπτεστε εκ νέου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση αφού, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να συνδέεστε κάθε φορά.

Όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε.

3.3. First party cookies
Αυτά δημιουργούνται από την ίδια την ιστοσελίδα (το ίδιο domain με αυτό που βλέπετε στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης) και η ανάγνωσή τους είναι δυνατή μόνο από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών όπως οι προτιμήσεις σας, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα.

3.4. Third party cookies
Αυτά δημιουργούνται απο άλλα domains και όχι από το domain που βλέπετε στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης. Δημιουργούνται δηλαδή από άλλους φορείς και όχι απο τον κάτοχο της ιστοσελίδας.

Τα cookies για παράδειγμα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για διαφημίσεις και προσαρμοσμένο περιεχόμενο καθώς και για στατιστικά για την ιστοσελίδα μπορούν να θεωρηθούν «Third party cookies».

Επειδή τα «Third party cookies» επιτρέπουν τη δημιουργία πληρέστερων ερευνών για τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών, θεωρούνται πιο ευαίσθητα από πλευράς ακεραιότητας. Για το λόγο αυτό, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να μην απόδέχεστε «Third party cookies».

4. Πληροφοριες σχετικα με τα cookies που χρησιμοποιουμε

Όνομα cookie Σκοπός
Adobe Analytics  
AMCV_###@AdobeOrg Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός μοναδικού επισκέπτη.

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια
s_cc Αυτό το cookie δημιουργείται και διαβάζεται από κώδικα JavaScript για να προσδιοριστεί
εάν τα cookies είναι ενεργοποιημένα (απλά λαμβάνει την τιμή «True»).

Ημερομηνία λήξης: Όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης
s_sq

Αυτό το cookie δημιουργείται και διαβάζεται από κώδικα JavaScript όταν λειτουργία ClickMap είναι ενεργή. Περιέχει
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον προηγούμενο σύνδεσμο στον οποίο είχε κάνει κλικ ο χρήστης.

Ημερομηνία λήξης: Μετά την επίσκεψη

s_vi Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός μοναδικού επισκέπτη

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια
s_fid Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ενός μοναδικού επισκέπτη.

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια
Optimizely  
optimizelyEndUserId Περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό του τελικού χρήστη. Είναι συνδυασμός μιας χρονοσήμανσης και ενός τυχαίου αριθμού.

Ημερομηνία λήξης: 10 χρόνια
optimizelyBuckets Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη μορφή των σελίδων που βλέπει ένας επισκέπτης. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο χρήστης βλέπει με συνέπεια την ίδια μορφή σε πολλαπλές περιόδους σύνδεσης.

Ημερομηνία λήξης: 10 χρόνια
optimizelySegments Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το κοινό στο οποίο ανήκει χρήστης, π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, καμπάνια, κινητό τηλέφωνο, τύπος προέλευσης, εξατομικευμένες διαστάσεις).

Ημερομηνία λήξης: 10 χρόνια
optimizelyRedirect Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη διαχείριση συγκεκριμένων περιπτώσεων σε πειράματα A/B- και στόχευσης.

Ημερομηνία λήξης: 10 χρόνια
optimizelyPendingLogEvents Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη διαχείριση συγκεκριμένων περιπτώσεων σε πειράματα A/B- και στόχευσης.

Ημερομηνία λήξης: 15 δευτ
Hotjar  
_hjClosedSurveyInvites Αυτό το cookie ορίζεται εφόσον ο επισκέπτης αλληλεπιδράσει με το ειδικό αναδυόμενο παράθυρο Πρόσκλησης σε έρευνα. Χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά η ίδια πρόσκληση εάν ο χρήστης την έχει ήδη δει.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
_hjDonePolls Αυτό το cookie ορίζεται εφόσον ένας επισκέπτης συμπληρώσει μια δημοσκόπηση χρησιμοποιώντας το widget «Δημοσκόπηση απόψεων». Χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά η ίδια δημοσκόπηση, εάν έχει ήδη συμπληρωθεί.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
_hjMinimizedPolls Αυτό το cookie ορίζεται εφόσον ένας επισκέπτης ελαχιστοποιήσει ένα widget «Δημοσκόπησης απόψεων». Χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το widget θα παραμείνει ελαχιστοποιημένο όταν ο επισκέπτης κινείται μέσα στην ιστοσελίδα σας.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
_hjDoneTestersWidgets Αυτό το cookie ορίζεται μόλις ένας επισκέπτης υποβάλλει τα στοιχεία του στο widget με όνομα Recruit User Testers. Χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά η ίδια φόρμα, εάν έχει ήδη συμπληρωθεί.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
_hjMinimizedTestersWidgets Αυτό το cookie ορίζεται εφόσον ένας επισκέπτης ελαχιστοποιήσει το widget με όνομα Recruit User Testers. Χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το widget θα παραμείνει ελαχιστοποιημένο όταν ο επισκέπτης κινείται μέσα στην ιστοσελίδα σας.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
_hjDoneSurveys Αυτό το cookie ορίζεται εφόσον ένας επισκέπτης συμπληρώσει μια έρευνα. Χρησιμοποιείται μόνο για να φορτωθεί το περιεχόμενο της έρευνας εάν ο επισκέπτης δεν την έχει συμπληρώσει ακόμα.

Ημερομηνία λήξης: 1 έτος
Google Analytics  
__utmb Σε μερικούς απο τους ιστοτόπους μας και τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων για στατιστική χρήση. Αυτό το cookie προσδιορίζει την περίοδο σύνδεσης του επισκέπτη.

Ημερομηνία λήξης: Μετά την επίσκεψη.
__utma Αυτό το cookie προσδιορίζει μοναδικούς επισκέπτες

Ημερομηνία λήξης: Μετά από 2 χρόνια από τη δημιουργία/ενημέρωση.
__utmz Αυτό το cookie παρακολουθεί πηγές επισκεψιμότητας και την πλοήγηση.

Ημερομηνία λήξης: Μετά από 6 μήνες από τη δημιουργία/ενημέρωση.

5. Σχετικα με τα Third party cookies

Όνομα cookie Σκοπός
__stid
__uset
__stacxiommap
__stgmap
__stamap
__stdlxmap
Το ShareThis πρόκειται για λογισμικό τρίτων που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα, το οποίο επιτρέπει στους επισκέπτες να μοιράζονται τις συνιστώμενες σελίδες της Volvo σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
UID
UIDR
Χρησιμοποιούμε ετικέτες διαδικτύου ScorecardResearch (web tags) για τη συλλογή δεδομένων όπως νέοι επισκέπτες και επισκέπτες που επιστρέφουν, χρονική σήμανση, το URL και τον τίτλο της ιστοσελίδας. Η τοποθέτηση ετικετών ScorecardResearch δεν χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του χρήστη που επισκέπτεται μία σελίδα. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται από το ScorecardResearch χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή. Με άλλα λόγια, οι αναφορές οι οποίες δημιουργούνται από αυτά τα δεδομένα δεν λένε ότι ο Υπολογιστής 1 πήγε από την Ιστοσελίδα A στην Ιστοσελίδα B και μετά στην Ιστοσελίδα Γ. Αντίθετα, οι αναφορές σε κάθε περίπτωση θα βασίζονται σε μία ολόκληρη συλλογή διαφορετικών υπολογιστών, κάτι που σημαίνει ότι οι αναφορές θα περιέχουν πληροφορίες όπως «το 67% του συνόλου του πληθυσμού στο internet πήγε στην Ιστοσελίδα A», ή «35% των ατόμων που μετέβησαν στην Ιστοσελίδα A, μετέβησαν και στην Ιστοσελίδα B.»
demdex Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Adobe Analytics βοηθητικά για την αναγνώριση ενός μοναδικού επισκέπτη σε πολλά domains. Το demdex cookie ορίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο domain demdex.net, το οποίο ανήκει σε τρίτους. Αυτό το domain είναι διαφορετικό από την τοποθεσία που επισκέπτεται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης.


6. Διαχείριση cookies

6.1. Τρόπος προβολής των cookies

Επειδή τα cookies είναι απλά αρχεία κειμένου, επιδέχονται περιήγησης με τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα cookie για να το ανοίξετε. Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει συνδέσεις σχετικά με πως θα βλέπετε τα cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, συμβουλευθείτε τις πληροφορίες για cookies του συγκεκριμένου προγράμματος. Εάν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Internet Explorer 8-11
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies


6.2. Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ή διαγραφή cookies
Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός των cookies γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν επιθυμείτε οι ιστοσελίδες να τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε πριν από την τοποθέτηση οποιουδήποτε cookie. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies, ή μόνο τα third party cookies . Αντίστοιχα, μπορείτε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε από τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας. Θα χρειαστεί να κάνετε ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Να έχετε υπ' όψη σας ότι εάν δεν επιθυμείτε cookies, δεν θα μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ενδέχεται να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε κάποιες ιστοσελίδες. Επιπλέον, η απόρριψη των cookies δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πια διαφημίσεις. Απλώς οι διαφημίσεις δεν θα είναι πλέον προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας και θα επαναλαμβάνονται συχνότερα.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετική μέθοδο για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε τη λειτουργία «βοήθειας» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να κάνετε τις σωστές ρυθμίσεις.

Για να απενεργοποιήσετε τα cookies στο κινητό τηλέφωνό σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies στο διαδίκτυο, http://www.aboutcookies.org/

7. Άλλα/απρόβλεπτα cookies
Έχοντας υπόψη τον τρόπο που λειτουργεί το Internet και οι ιστοσελίδες, δεν μπορούμε να έχουμε γνώση γύρω από όλα τα cookies που τοποθετούν τρίτοι μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ιστοσελίδα μας περιέχει τα λεγόμενα ενσωματωμένα στοιχεία: κείμενα, έγγραφα, εικόνες ή σύντομες ταινίες οι οποίες αποθηκεύονται από τρίτους αλλά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ή διαμέσου αυτής.
Επομένως, ενημερώστε μας εάν τυχόν συναντήσετε τέτοια cookies σε αυτή την ιστοσελίδα τα οποία δεν έχουμε απαριθμήσει παραπάνω. Ή επικοινωνήστε απευθείας με τον εν λόγω τρίτο και ρωτήστε τον για το ποια cookies τοποθετεί, το λόγο που συμβαίνει αυτό, τη διάρκεια ζωής του cookie και τον τρόπο με τον οποίο εγγυώνται το ιδιωτικό σας απόρρητο.

8. Επικοινωνία
Ενδέχεται να απαιτείται να προβαίνουμε σε αλλαγές αυτών των δηλώσεων ανά διαστήματα, κάτι που μπορεί να συμβαίνει λόγω αλλαγών στην ιστοσελίδα μας ή τους κανονισμούς όσον αφορά τα cookies. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο των δηλώσεων και τα παρατιθέμενα cookies οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να συμβουλευθείτε αυτή την ιστοσελίδα για την τελευταία έκδοση.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις ή/και παρατηρήσεις, επικοινωνήστε με το σύνδεσμο με τη σελίδα επικοινωνίας.